Mobilní oplocení

Více o zinkování

Z pohledu povrchové ochrany existují dva výrobně technologické postupy dočasného (provizorního) oplocení:

1. Svařeno po nazinkování

při výrobě svařované sítě se zavádí do technologické linky již pozinkovaný drát, v místě sváru vlivem elektrického oblouku dochází k částečnému narušení krycí vrstvy zinku. Svařovaná síť je pak přivařena k pozinkovaným sloupkům, nebo pozinkovanému rámu. Ikdyž je v místech sváru částečně narušena povrchová ochrana vrstvy zinku, kvalita a pevnost sváru není nikterak dotčena. V místech sváru může časem dojít ke korozi materiálu, vychází se však z předpokladu, že k morálnímu opotřebení mobilního dočasného oplocení dochází dříve vlivem mechanického poškození, nežli ztrátou povrchové ochrany a tudíž se jedná spíše o pohledovou záležitost. Narušená vrstva zinku není při nákupu provizorního oplocení vyrobeného touto technologií způsobu zinkování důvodem k reklamaci zboží. Výhodou této technologie je nižší pořizovací cena výrobku, pokud ovšem zákazníkovi záleží zejména na perfektní povrchové ochraně a vzhledu výrobku, měl by se při výběru konkrétního plotového dílce ubírat směrem k "ponornému žárovému zinkování".
Na našem serveru je tento způsob povrchové ochrany označen v názvosloví každého výrobku jako Zn (Např. Smart 2500 Zn).

2. Ponorné žárové zinkování

při výrobě svařované sítě se do technologické linky zavádí černý (nepovrchově upravený) drát a dochází ke sváru. Rám, případně sloupky plotových dílců jsou taktéž vyrobeny z černého železa a k nim se přivaří svařovaná síť. Hotový svařený plotový dílec se odmastí v lázni s kyselinou a ponoří do rozžahevého zinku. K vyjmutí z rožhavené zinkové lázně dochází v momentě, kdy se vyrovná teplota výrobku (železa) a zinku. Tímto způsobem dojde k dokonalému spojení vrstvy zinku na plotovém dílci. Veškeré sváry jsou takto pokryty ochranou vrstvou zinku. Ponorné žárové zinkování je v současné době nejkvalitnější povrchovou ochranou železa. Postupem času dochází na výrobku k tzv. "bílé rzi", což je reakce zinku na kyslík. Na povrchu provizorního oplocení se objeví bílý povlak, vrstva zinku však zůstává nenarušena.
Na našem serveru je tento způsob povrchové ochrany označen v názvosloví každého výrobku jako Zn+ (Např. zábrana Standard 2500 Zn+).

Ilustrační obrázky Vám pomohou rozlišit oba výše zmiňované způsoby zinkování používané při výrobě dočasného oplocení:

Zn Zn+
 svařano po nazinkování ponorné žárové zinkování