Mobilní oplocení

Ochrana autorských práv

  • Provozovatelem Internetových stránek www.mobilniploty.cz je VRA s.r.o.
  • Nositelem autorských práv k těmto stránkám je VRA s.r.o.
  • Obsah Internetových stránek www.mobilniploty.cz je chráněn autorským zákonem. Kopírování nebo další šíření textů, fotografií včetně aplikací bez písemného souhlasu autorů není dovoleno a je nezákonné. Prohlížení Internetových stránek www.mobilniploty.cz je bezplatné.
  • V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) včetně pozdějších vyhlášek je provozovateli umožněno vykonávat majetková práva k těmto Internetovým stránkám.
  • VRA s.r.o. vyvíjí maximální úsilí, aby informace na těchto stránkách byly aktuální, a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. Přesto nemůže VRA s.r.o. zaručit naprostou přesnost jejich obsahu. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na Internetových stránkách a může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu i funkčních možností. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.
  • Veškeré popisy produktů byly výhradně vytvořeny firmou VRA s.r.o. Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Porušování autorských práv bude postihováno dle zákona!