Mobilní oplocení

Plotové dílce

Kategorie obsahuje seznam všech typů nabízených plotových dílců mobilního oplocení s možností třídění dle Vámi zadaných kritérií.

Počet produktů v kategorii: 6

Příslušenství

Zde naleznete seznam veškerého příslušenství k mobilnímu oplocení a zábranám s možností výběru vhodných doplňků a náhradních dílů.

Počet produktů v kategorii: 19

Bezrámové

Plotové dílce (mobilní oplocení) - bezrámové neobsahuje obvodový pevnostní rám. Plotový dílec bezrámového mobilního oplocení se skládá ze zprofilované svařované sítě a krajních sloupků. Profily ve výplni nahrazují obvodový rám a zajišťují její tuhost. Sloupky se dají oddělit od výplní, tím je jednak zajištěna vynikající skladovatelnost a variabilita (plotový dílec lze zakrátit na potřebný rozměr).

Počet produktů v kategorii: 2

Rámové

Plotové dílce (mobilní oplocení) - rámové obsahuje pevnostní rám, na který se přenáší veškeré namáhání. Výplň mobilního oplocení je tvořena na pevno navařenou svařovanou sítí. Tuhost rámu a výplně je dána zejména použitým průměrem a tloušťkou trubek, průměrem drátu a velikostí ok výplně. Množství použitého materiálu a tedy i tuhost (kvalitu) rámu lze jednoduše odvodit také dle jeho hmotnosti.

Mobilní zábrany

Mobilní oplocení výšky cca 1m (zábrany) je vhodné zejména k ohraničení liniových staveb a vytváření koridorů pro pěší. Slouží zejména k oddělení, usměrnění a ochraně veřejnosti.

Výkopové lávky

Výkopové lávky slouží k bezpečnému překonání výkopů přes chodníky a komunikace. Šířka 1m je dostatečná pro bezpečný přejezd pro maminky s kočárky nebo vozíčkáře.